ippeinet: 今日は大濠の花火大会ですよね?配達道混みそう(>_<)

ippeinet: 今日は大濠の花火大会ですよね?配達道混みそう(>_<)